Közérdekű adatok

KEHOP-2.2.2-15-2016-00118

 

Szerződő Fél: AQUAREA  Kft.

Szerződés típusa: vállalkozási szerződés

Szerződés tárgya: Vállalkozási szerződés a „KEHOP-2.2.2-15-2016-00118 Detk központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása (Detk, Ludas), KEHOP-2.2.2-15-2016-00119 Nagyút község szennyvíz csatornázása” projekt keretében a komplex előkészítési feladatok ellátására

Szerződéskötés időpontja: 2018.01.11

Szerződés kezdete: 2018.01.11

Szerződés vége: legfeljebb az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője (kivitelező) által készítendő kiviteli tervek elfogadásáig

Szerződés  nettó összege Ft-ban (Keretmegállapodások esetén: kötelezettségvállalás maximum összege): 14 500 000 Ft