Közérdekű adatok

KEHOP-2.2.2-15-2016-00118

 

Szerződő Fél: Eurout Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft.

Szerződés típusa: megbízási szerződés

Szerződés tárgya: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A „ÉSZAK –MAGYARORSZÁGI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS - KEZELÉSI FEJLESZTÉS 16. (ÉMO 16.)” ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.2.2-15-2016-00118 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN
MŰSZAKI ELLENŐRI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

Szerződéskötés időpontja: 2018.03.29

Szerződés kezdete: 2018.04.04

Szerződés vége: Projekt építési munkáit megvalósító vállalkozó közötti vállalkozási szerződésbenekben rögzített jótállási kötelezettség időtartamának lejártáig

Szerződés  nettó összege Ft-ban (Keretmegállapodások esetén: kötelezettségvállalás maximum összege): 14 480 500 Ft