Közérdekű adatok

KEHOP-2.2.2-15-2016-00118

 

Szerződő Fél: Ész-Ker Kft.

Szerződés típusa: megbízási szerződés

Szerződés tárgya: a KEHOP 2.2.2 azonositóju pályázat keretében az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott település(eke)t érintő szennyvíz beruházás(ok) megvalósítása (ÉMO16) tárgyban szükségessé váló valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban rögzített beszerzési és közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítását és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása

Szerződéskötés időpontja: 2017.10.10

Szerződés kezdete: 2017. október 10.

Szerződés vége: 2022. március 31.

Szerződés  nettó összege Ft-ban (Keretmegállapodások esetén: kötelezettségvállalás maximum összege): 11 977 769