Közérdekű adatok

Somogytúri szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztitása mérnöki és műszaki felügyeleti munka ellátása

 

Szerződő Fél:Somogytúr Konzorcium- Perfektum Projekt Kft. - ISTER Mérnökiroda Kft.- Polyplan Consult Kft. - SZVMF Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt.

Szerződés típusa:megbízási szerződés

Szerződés árgya:Somogytúri szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztitása mérnöki és műszaki felügyeleti munka ellátása

Szerződés kezdete:2014/11/03

Szerződés vége:teljesítésig, előreláthatólag 68 hónap, de legalább ill. legkésőbb a Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben rögzített jótállási kötelezettség időtartamának lejártáig

Szerződés  nettó összege Ft-ban (Keretmegállapodások esetén: kötelezettségvállalás maximum összege):58245000