Közérdekű adatok

Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0015 pályázatához kapcsolódóan a támogatási arány korrekcióját megalapozó tanulmányok elkészítésére

 

Szerződő Fél:GREENEXION-NOX-PERFEKTUM PROJEKT KONZORCIUM

Szerződés típusa:vállalkozási szerződés

Szerződés árgya:Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0015 pályázatához kapcsolódóan a támogatási arány korrekcióját megalapozó tanulmányok elkészítésére

Szerződés kezdete:2014/05/21

Szerződés vége:3.2. Vállalkozó az elkészített szakértői anyag Megrendelőnek történő benyújtását a 2.1. pontban leírt alapadatok, dokumentumok Megrendelő általi Vállalkozónak történő maradéktalan átadását követő 120 napon belül köteles teljesíteni. 3.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó jogosult előteljesítésre, azaz 120 napon belül is teljesíthet, és a megrendelő köteles azt elfogadni, amennyiben a teljesítés minden másban megfelel a szerződésnek.

Szerződés  nettó összege Ft-ban (Keretmegállapodások esetén: kötelezettségvállalás maximum összege):29450000