Közérdekű adatok

Megbízási szerződés a KEHOP-2.2.1. azonosítószámú projekt keretében Böhönye község szennyvízhálózat bővítési és szennyvíztisztító telep korszerűsítési, fejlesztési feladatok megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására

 

Szerződő Fél:FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.

Szerződés típusa:megbízási szerződés

Szerződés árgya:Megbízási szerződés a KEHOP-2.2.1. azonosítószámú projekt keretében Böhönye község szennyvízhálózat bővítési és szennyvíztisztító telep korszerűsítési, fejlesztési feladatok megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására

Szerződés kezdete:hatályba lépés feltétele a vonatkozó TSZ megkötése

Szerződés vége:a megbízó és a projekt építési munkáit megvalósító vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben rögzített jótállási kötelezettség időtartamának lejártáig

Szerződés  nettó összege Ft-ban (Keretmegállapodások esetén: kötelezettségvállalás maximum összege):8700000