Közérdekű adatok

Integrált közhiteles víziközmű adatbázis megnevezésű projekt vonatkozásában lefolytatandó, közbeszerzési eljárások lebonyolítása, és a projekthez kapcsolódóan felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás tanácsadás nyújtása

 

Szerződő Fél:Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.

Szerződés típusa:megbízási szerződés

Szerződés árgya:Integrált közhiteles víziközmű adatbázis megnevezésű projekt vonatkozásában lefolytatandó, közbeszerzési eljárások lebonyolítása, és a projekthez kapcsolódóan felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás tanácsadás nyújtása

Szerződés kezdete:2016/05/28

Szerződés vége:a szerzősésben vállalt feladatok teljesítéséig, de legkésőbb a TSZ időbeli hatályáig

Szerződés  nettó összege Ft-ban (Keretmegállapodások esetén: kötelezettségvállalás maximum összege):58900000