Közérdekű adatok

KEOP-1.4.0/12-2013-0001 sz. projekt (VIKKA) keretében létrejött viziközmű nyilvántartás üzemeltetése

 

Szerződő Fél:a T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szerződés típusa:Üzemeltetési szerződés

Szerződés árgya:KEOP-1.4.0/12-2013-0001 sz. projekt (VIKKA) keretében létrejött viziközmű nyilvántartás üzemeltetése

Szerződés kezdete:2016/10/15

Szerződés vége:42735

Szerződés  nettó összege Ft-ban (Keretmegállapodások esetén: kötelezettségvállalás maximum összege):7503700