Közérdekű adatok

a KEHOP-2.2.2. azonosító számú, Eger város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése elnevezésű projekt közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására vonatkozik.

 

Szerződő Fél:IMPERIAL TENDER Kft.NAGY és KISS Ügyvédi IrodaJuharos Ügyvédi Iroda

Szerződés típusa:megbízási szerződés

Szerződés árgya:a KEHOP-2.2.2. azonosító számú, Eger város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése elnevezésű projekt közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítására és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására vonatkozik.

Szerződés kezdete:2016/10/17

Szerződés vége:A Szerződés a benne foglalt feladatok és kötelezettségek teljesítésével megszűnik.

Szerződés  nettó összege Ft-ban (Keretmegállapodások esetén: kötelezettségvállalás maximum összege):29200000