Közérdekű adatok

Helyi hő és hűtési igények kielégítése megújuló energiaforrásból című, KEHOP-5.3.2-17 kódszámú felhívás keretében megvalósítandó Tiszaújvárosi biomassza kazán beruházás c. projekt tervezési dokumentációjának felülvizsgálata vállalkozási szerződés keretében

 

Szerződő Fél:Green Team Mérnöki és Szolgáltató Kft.

Szerződés típusa:vállalkozási szerződés

Szerződés árgya:Helyi hő és hűtési igények kielégítése megújuló energiaforrásból című, KEHOP-5.3.2-17 kódszámú felhívás keretében megvalósítandó Tiszaújvárosi biomassza kazán beruházás c. projekt tervezési dokumentációjának felülvizsgálata vállalkozási szerződés keretében

Szerződés kezdete:2017/06/23

Szerződés vége:1.        A Szerződést a felek a teljesítésig kötik, figyelemmel a III. 14. és 15. pontokra, továbbá a Vállalkozót rendelkezésre állási kötelezettség terheli a kivitelezési közbeszerzési eljárások szerződésének megkötéséig.

Szerződés  nettó összege Ft-ban (Keretmegállapodások esetén: kötelezettségvállalás maximum összege):5994000