Közérdekű adatok

Távhő-szektor energetikai korszerűsítése című, KEHOP-5.3.1-17 kódszámú felhívás keretében megvalósítandó Szolgáltatói hőközpontok szétválasztása, primer vezetékek korszerűsítése a várpalotai távhőrendszerben c. projekt tervezési dokumentációjának felülvizsgálata vállalkozási szerződés keretében

 

Szerződő Fél:Green Team Mérnöki és Szolgáltató Kft.

Szerződés típusa:vállalkozási szerződés

Szerződés árgya:Távhő-szektor energetikai korszerűsítése című, KEHOP-5.3.1-17 kódszámú felhívás keretében megvalósítandó Szolgáltatói hőközpontok szétválasztása, primer vezetékek korszerűsítése a várpalotai távhőrendszerben c. projekt tervezési dokumentációjának felülvizsgálata vállalkozási szerződés keretében

Szerződés kezdete:2017/06/15

Szerződés vége:A Szerződést a felek a teljesítésig kötik, figyelemmel a Szerződés III. 14. és 15. pontokra.

Szerződés  nettó összege Ft-ban (Keretmegállapodások esetén: kötelezettségvállalás maximum összege):12997000