Közérdekű adatok

Távhő-szektor energetikai korszerűsítése című, KEHOP-5.3.1-17 kódszámú felhívás keretében megvalósítandó A budaörsi távhőrendszer energetikai korszerűsítése c. projekt tervfelülvizsgálata vállalkozási szerződés keretében

 

Szerződő Fél:Planfix Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Szerződés típusa:vállalkozási szerződés

Szerződés árgya:Távhő-szektor energetikai korszerűsítése című, KEHOP-5.3.1-17 kódszámú felhívás keretében megvalósítandó A budaörsi távhőrendszer energetikai korszerűsítése c. projekt tervfelülvizsgálata vállalkozási szerződés keretében

Szerződés kezdete:2017/07/14

Szerződés vége:A Szerződést a felek a teljesítésig kötik, figyelemmel a III. 14. és 15. pontokra.

Szerződés  nettó összege Ft-ban (Keretmegállapodások esetén: kötelezettségvállalás maximum összege):4999000