Közérdekű adatok

Távhő-szektor energetikai korszerűsítése című, KEHOP-5.3.1-17 kódszámú felhívás keretében megvalósítandó Távhővezeték korszerűsítés, új fogyasztók hálózatra kapcsolása, és távhőkörzetek összekapcsolása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben c. projekt tervezési és és projekt előkészítési dokumentációjának felülvizsgálata vállalkozási szerződés keretében

 

Szerződő Fél:Civil Planning Trade Mérnöki Tanácsadó Kft.

Szerződés típusa:vállalkozási szerződés

Szerződés árgya:Távhő-szektor energetikai korszerűsítése című, KEHOP-5.3.1-17 kódszámú felhívás keretében megvalósítandó Távhővezeték korszerűsítés, új fogyasztók hálózatra kapcsolása, és távhőkörzetek összekapcsolása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben c. projekt tervezési és és projekt előkészítési dokumentációjának felülvizsgálata vállalkozási szerződés keretében

Szerződés kezdete:2017/07/31

Szerződés vége:A Szerződést a felek a teljesítésig kötik, figyelemmel a Szerződés III. 14. és 15. pontokra.

Szerződés  nettó összege Ft-ban (Keretmegállapodások esetén: kötelezettségvállalás maximum összege):14200000