Közérdekű adatok

KEHOP 5.3.1 azonosítójú pályázat keretében az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott településeket és távhőszolgáltatókat (Pool1) érintő távhő beruházások megvalósítása tárgyban szükségessé váló valamennyi közbeszerzési és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítása és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása

 

Szerződő Fél:IMPERIAL TENDER Kft.NAGY és KISS Ügyvédi IrodaJuharos Ügyvédi Iroda

Szerződés típusa:megbízási szerződés

Szerződés árgya:KEHOP 5.3.1 azonosítójú pályázat keretében az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott településeket és távhőszolgáltatókat (Pool1) érintő távhő beruházások megvalósítása tárgyban szükségessé váló valamennyi közbeszerzési és beszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítása és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása

Szerződés kezdete:2017/07/31

Szerződés vége:a Szerződés II.1./ pontjában megjelölt tárgyban valamennyi közbeszerzési és beszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés megkötése, de legkésőbb a projektzárás időpontja.

Szerződés  nettó összege Ft-ban (Keretmegállapodások esetén: kötelezettségvállalás maximum összege):41077000