Közérdekű adatok

KEHOP-5.3.2 azonosítójú pályázat keretében az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott településeket és távhőszolgáltatókat (Pool1) érintő távhő beruházások megvalósítása tárgyban szükségessé váló valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban rögzített beszerzési és közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása

 

Szerződő Fél:Ész-Ker Kft.

Szerződés típusa:Megbízási szerződés

Szerződés árgya:KEHOP-5.3.2 azonosítójú pályázat keretében az ajánlattételi felhívás 4. pontjában meghatározott településeket és távhőszolgáltatókat (Pool1) érintő távhő beruházások megvalósítása tárgyban szükségessé váló valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban rögzített beszerzési és közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása és egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása

Szerződés kezdete:2017/07/31

Szerződés vége:a Szerződés II.1./ pontjában megjelölt tárgyban valamennyi közbeszerzési- és beszerzési eljárásának eredményeként létrejött szerződés megkötése, de legkésőbb a projektzárás időpontja

Szerződés  nettó összege Ft-ban (Keretmegállapodások esetén: kötelezettségvállalás maximum összege):13091433