Közérdekű adatok

Megbízási szerződés az Integrált közcélú víziközmű adatbázis projekttel kapcsolatos minőségellenőrzési, szaktanácsadói és IT biztonsági szakértői feladatok megrendelése tárgyában

 

Szerződő Fél:EGO-PROFESSIONAL Kft.

Szerződés típusa:Megbízási szerződés

Szerződés árgya:Megbízási szerződés az Integrált közcélú víziközmű adatbázis projekttel kapcsolatos minőségellenőrzési, szaktanácsadói és IT biztonsági szakértői feladatok megrendelése tárgyában

Szerződés kezdete:A mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, amikor a szerződés pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás megkötésre kerül és, így a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet áll és felhasználhatóvá válik.

Szerződés vége: A szerződés időtartama a Vállalkozási szerződés az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis kialakítására és a rendszer moduljainak kifejlesztésére tárgyú vállalkozási szerződés kapcsán előírt sikeres műszaki átadás-átvételi eljárását követően, a megfelelőséget tanúsító ellenjegyzéssel ellátott átadás-átvételi jegyzőkönyvek és teljesítési igazolások Megrendelő részére történő átadásának és azok elfogadásának időpontjáig tart, azt követően rendelkezésre állási kötelezettség áll fenn a Projekt záró beszámolójának befogadása és annak Támogató általi elfogadásáig az őt érintő kérdésekben, esetleges hiánypótlások során. Megbízó igénye szerint, a projekt fenntartási időszakában, az esetleges bizottsági és egyéb ellenőrzések kapcsán Megbízottnak összesen legfeljebb 40 óra helyszíni rendelkezésre állást kell biztosítania.

Szerződés  nettó összege Ft-ban (Keretmegállapodások esetén: kötelezettségvállalás maximum összege):14798500