KEHOP-2.1.1-15-2015-00006

A projekt címe: „Kisharsány-Sáripuszta településrész ivóvízhálózatának fejlesztése”

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.1-15-2015-00006

A támogatás összege: 90 154 010 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 90,000000 %

A projekt kezdetének dátuma: 2016. 02. 22.

A projekt befejezésének dátuma: 2017. 12. 31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Kisharsány Község Önkormányzat

Címe: 7800 Kisharsány, Petőfi utca 25.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

  

A projekt rövid bemutatása, célja:

A településrészen szolgáltatott ivóvizet a Kisharsány – Sáripuszta telephelyen lévő mélyfúrású kút biztosítja. Az üzemeltető által közölt információk alapján a kút vizét nem kezelik. A benyújtott, akkreditált vízvizsgálati jegyzőkönyvek alapján a szolgáltatott vízben mért nitrát ion koncentrációja meghaladja a közegészségügyi határértéket. A beavatkozás célja Kisharsány – Sáripuszta településrész egészséges ivóvízzel való ellátása, a jelenlegi határértéket meghaladó nitrát tartalmú ivóvíz helyett. A műszaki megoldás lényege, hogy a kisharsányi települési törzshálózati vezeték meghosszabbításra kerül és csatlakozik a sáripusztai törzshálózati vezetékre. Kisharsány meglévő ivóvíz-hálózatán részleges rekonstrukció is szükséges.