Állásajánlat - jogtanácsos

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. pályázatot hirdet jogtanácsos munkakörök ellátására.

 

Betöltendő státuszok száma: 2 + 1

 

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: közbeszerzésjogi, cégjogi, valamint ingatlanjogi feladatok.

 

A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:

 • beszerzési/közbeszerzési eljárások lefolytatása az előkészítéstől a szerződéskötésig; 
 • közbeszerzés eredményeként megkötött szerződés teljesítésével kapcsolatos közbeszerzési feladatok ellátása;
 • szakmai anyagok, útmutatók, tervezetek véleményezése;
 • közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések módosításainak elkészítése, menedzselése;
 • jogszabályban meghatározott ellenőrzésekkel kapcsolatos ügyintézés;

  

         és / vagy

    

   • - jogi képviselet ellátásának koordinálása a kisajátítási eljárások során;
   • - ingatlan adásvételi szerződések előkészítésének, aláírásának koordinálása; 
   • - részvétel az érintett önkormányzattal/önkormányzatokkal a tényvázlat felvételében és a képviseletükre vonatkozó meghatalmazások beszerzésében;
   • - az előkészített kártalanítási megállapodások véleményezése;
   • - ingatlan-tulajdonosokkal, egyéb jogosultakkal kártalanítási megállapodások előkészítése és megkötése;
   • - részvétel területszerzési, ingatlanjogi feladatok ellátásában;

    

          és / vagy

    

   • részvétel a Társaság cégjogi ügyeinek, a cégeljárással kapcsolatos feladatok ellátásában, a Társaság szerződéseinek, megállapodásainak előkészítésében, véleményezésében, a szerződés-nyilvántartás vezetésében;
   • részvétel a Társasággal kapcsolatos belső és külső ellenőrzések adatszolgáltatási folyamataiban;
   • részvétel a Társaság működéséhez kapcsolódó külső és belső szabályzatok előkészítésében és elkészítésében, a szabályzatok jogszabályi megfelelőségének figyelemmel kísérése, szükség esetén szükséges módosítási javaslatok megtételében, a módosítások átvezetésében;
   • részvétel a közbeszerzési terv összeállításában, a hatályos közbeszerzési törvény (a továbbiakban: Kbt.) által az ajánlatkérők számára előírt feladatok ellátásában;
   • a Társaság feladat- és hatáskörét érintő európai uniós és magyar jogszabályi változások figyelemmel kísérése;

    

   Pályázati feltételek:

   • felsőfokú jogi végzettség;
   • legalább 5 év jogi szakmai gyakorlat (közbeszerzési és/vagy ingatlanjogi és/vagy cégjogi), 
   • önálló munkavégzés képessége;
   • együttműködési képesség;
   • precíz munkavégzés, határidők betartása;
   • problémamegoldó képesség;
   • WINDOWS Office programok gyakorlott felhasználója.

    

   A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

   • jogi szakvizsga; 
   • EU-s projektek lebonyolításában való jártasság, az EU-s támogatási intézményrendszer alapos ismerete;
   • FIDIC típusú szerződésekben való jártasság; 
   • közbeszerzési referens végzettség;
   • KEOP/KEHOP ismerete, ilyen területen szerzett korábbi szakmai tapasztalat;
   • felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói bejegyzés;
   • „B” típusú jogosítvány.

    

   Amit kínálunk:

   • hosszú távú karrierlehetőség
   • fejlődési lehetőség
   • versenyképes fizetés
   • felelősségteljes munka.

    

   A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

   • magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz,
   • magyar nyelvű motivációs levél,
   • végzettséget, képzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
   • egyéb, a pályázót bemutató, elbíráláshoz szükséges információk (pl. kamarai tagság, referencia levél, publikációs lista, nyelvvizsga bizonyítvány(ok) stb.).

    

    Előirányzott lehetséges munkabér a próbaidő sikeres leteltét követően: br. 600.000 Ft.

    

   A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

   •  magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz,
   • magyar nyelvű motivációs levél,
   • végzettséget, képzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata,
   • egyéb, a pályázót bemutató, elbíráláshoz szükséges információk (pl. kamarai tagság, referencia levél, publikációs lista, nyelvvizsga bizonyítvány(ok)stb.).

    

   A beosztás betölthetőségének időpontja: legkorábban 2017. november 15-től

    

   A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30. 24.00 óra

    

   A pályázatok benyújtásának lehetséges módja:

   • Elektronikus úton: nfp@nfp.hu és/vagy nagyne.locsei.judit@nfp.hu. A tárgyban kérjük feltüntetni a pályázat azonosító számát: NFP_HR_2017/76, valamint a beosztás megnevezését: jogtanácsos (cégjog, építésügy).

    
         vagy
    

   • Postai úton: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.  Humánpolitikai Osztálynak címezve. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: NFP_HR_2017/76 valamint a beosztás megnevezését: cégjogi, építésügyi jogtanácsos.

    

   A pályázat elbírálásának módja, rendje:

   Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek a Munkáltató által elvárt szakmai követelményeknek és meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli. Pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az NFP Nonprofit Kft. a pályázati anyagban szereplő személyes adatait a pályázat elbírálása céljából kezelje.

    

   A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.nfp.hu