Eredményeink

Az NFP Nonprofit Kft. tevékenységéhez kapcsolódó projektek eredményei írásban és képekben

Mezőszilas, Battonya, Hegyfalu, Porpác

 

2020.03.09.

Kiépült az új szennyvíztelep, megkönnyítve a battonyai lakosság életét

 

Battonyán a meglévő 40-45 éves szennyvíztelep teljes mértékben leamortizálódott, üzemeltetése energiaigényesnek bizonyult és nem rendelkezett sem mechanikai előkezeléssel, sem iszapkezeléssel. A kiépített tisztítási technológia nem volt képes a növényi tápanyagok, azaz a nitrogén és foszfor biztonságos eltávolítására, a tisztított szennyvíz összes nitrogén tartalmánál határértéket meghaladó koncentrációkat mértek. Battonya csatornahálózata elválasztott, gravitációs rendszerű, a település lakosságának mintegy 11,6 %-át érintette. Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapították továbbá, hogy a meglévő hálózat állapota a település teljes területén új szennyvízcsatorna hálózat kiépítését indokolja. 

Tovább...


2020.03.10.

2019 December elején régóta várt beruházás került átadásra hegyfalun, Ölbőn, Pósfán, Szelestén és Zsédenyben

 

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. konzorcium vezetésében megvalósuló beruházás előtt Hegyfalu, Ölbő, Pósfa, Szeleste és Zsédeny településeken szennyvíz-elvezető hálózat és szennyvíztisztító telep nem volt kiépítve. Az ingatlanokon a keletkező szennyvizek elhelyezése közműpótló műtárgyakban történt, melyek jelentős része nem szakszerűen szigetelt, illetve szikkasztóként működött. 

Tovább...


2020.03.25.

Egészséges ivóvíz hosszú távon Mezőszilason

 

Mezőszilason a vízbeszerzés 3 db mélyfúrású kútból történik. A mezőszilasi vízbázis kevert nyersvízének vas és ammónium tartalma magasabb a 201/2001. (X. 25.) Kormányrendeletben szereplő határértékeknél, és bár a mangán tartalom nem határérték feletti, de a tisztítási technológia során ezt is el kell távolítani, mert a hálózatban lerakódva másodlagos szennyeződést okozhat. A vas, mangán és ammónia eltávolítására tisztítási technológia nem áll rendelkezésre, így ezek az összetevők közvetlenül bekerülnek a vízellátó hálózatba és annak műtárgyaiba. 

Tovább...


2020.03.11.

KIépült Porpác és vép között az ivóvíz távvezeték

 

Porpác és Bögöt községek közös vízellátó rendszere 1992-ben épült ki, mely a két község ivóvízellátását biztosította, jelenleg az ivóvízzel ellátott lakosság hozzávetőlegesen 509 fő. A települések ivóvíz ellátását a Porpác vízműtelep területén található 116 méter talpmélységű mélyfúrású kút és az ahhoz kapcsolódó 50 m³-es hidroglóbusz biztosította. A kútból kitermelt és a vízellátó rendszeren szolgáltatott ivóvíz vas, mangán, és ammónium tartalma túllépte az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25) Kormányrendeletben foglalt határértékeket.

Tovább... 


2020.03.13.

SZENNYVÍZ-ELVEZETÉSI ÉS TISZTÍTÁSI FEJLESZTÉS 9 szennyvízelveztési agglomerációban Észak- Magyarországon

 

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében történő Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7) elnevezésű beruházás célja, hogy a Bátonyterenye, Boldog, Fót-Dunakeszi, Heréd, Jobbágyi, Kerekharaszt-Hatvan, Salgótarján Megyei Jogú Város, Telki, valamint Verseg szennyvízelvezetési agglomerációhoz tartozó települések szennyvizeinek ártalommentes elhelyezését hosszútávon megoldja, ezzel a talajvíz szennyezésének, a sérülékeny ivóvízbázisok veszélyeztetésének megszüntetését, valamint a környező felszíni és felszín alatti vízminőség védelmét szolgálja. 

Tovább...