Szelektív papírgyűjtés

Szelektív papírgyűjtés és iratmegsemmisítés az NFP-nél

A NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. fontosnak tartja az egészség és a környezet védelmét, a fenntarthatóság szemléletmódjának, elterjesztésének elkötelezett támogatója, munkatársai a mindennapi munkájuk során ezen elvekre figyelemmel látják el feladataikat.

Társaságunk – felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársaink és partnereink e szemlélet iránti elkötelezettségét, figyelemmel továbbá a saját gazdasági lehetőségeire is – mindennapi tevékenysége során minél inkább gazdaságos és környezetkímélő működésre törekszik.

A fenntartható fejlődéssel összefüggő célkitűzéseink között szerepel a környezetvédelmi szempontból előnyösebb termékek előnyben részesítése, többek között a környezetbarát termékjellel ellátott, valamint az újrahasznosított papírok alkalmazása az irodai munka során, illetve a papírfelhasználás csökkentése. Az NFP Nonprofit Kft. ezen elvek, célkitűzések figyelembe vételével igyekszik környezettudatosan megoldani az irodai hulladék, papírhulladék szakszerű elhelyezését, újrahasznosítását.

Társaságunk a fenti elvek napi gyakorlatba ültetése érdekében együttműködő partnerként az INEST Nonprofit Kft-t választotta (www.inest.hu).

A szelektív papírgyűjtést nonprofit alapon végző szerződéses partnerünk a plombált iratgyűjtő dobozokban összegyűjtött, majd részükre átadott iratokat mind a szállítás, mind a feldolgozás előkészítése folyamán bizalmasan kezeli. Az iratokat zárt rakterű autóval, saját költségén szállítja el irodánkból és díjmentesen biztosítja az iratok dokumentált körülmények között történő megsemmisítését.