Tovább bővült az NFP hatásköre

Tovább bővült az NFP hatásköre

 

2016. június 13-án megjelent a 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról, mely a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében megvalósuló távhős projektek megvalósítását a Társaság hatáskörébe rendelte.

 

A Társaság 2007-2013 KEOP időszakban elvégzett tevékenysége a szennyvíz projektek területén olyan eredményeket mutatott, amelyek szerint a projektek központi koordinációjával hatékonyabban, eredményesebben lehet azokat megvalósítani. A fejlesztési források felhasználásának hatékony és szakszerű elősegítése, a forráslehívások gyorsítása, a projektek egységes rendszerben történő kezelése érdekében indokolt, hogy ezen projektek megvalósítása is a Társaság konzorciumvezetése mellett, a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások mintájára valósuljon meg.

 

A központi koordinációval történő projektmegvalósítás célja az érintett beruházások ellenőrizhető és átlátható módon történő szakszerű megvalósítása, valamint az energia- és költséghatékonyság szem előtt tartásával a források határidőben történő felhasználása, a forrásvesztés elkerülése. A távhőszolgáltató szektort érintő fejlesztések tekintetében a fejlesztések egységes szakmai és közbeszerzési szempontok alapján történnek, ami növeli a projektek megvalósításának eredményességét.

 

A folyamat maximalizálja a fejlesztésekre rendelkezésre álló források hasznosulását úgy, hogy az elért eredmények összhangban legyenek Magyarország energiahatékonysági, végső energiamennyiség felhasználását csökkentő és megújuló energia részarányt növelő vállalásaival, kötelezettségeivel és hozzájáruljanak a hazai energia importfüggőség enyhítéséhez is. 

 

Az ország számára ezáltal olyan szempontok érvényesítése válik lehetővé, mint a megújuló energia használatának növelése, új fogyasztók távhőszolgáltatásba való bekötése, hatékonyabb és hatásosabb távhőszolgáltatás nyújtása, az energiahatékonyság javításával pedig a hazai energiafelhasználás csökkentése.