KEHOP-2.1.1-15-2015-00001

A projekt címe: Ivóvízminőség-javítás és hálózatrekonstrukció Ráckevén

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.1-15-2015-00001

A támogatás összege: 797 022 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 90,000000 %

A projekt kezdetének dátuma: 2016.02.22

A projekt befejezésének dátuma: 2017.12.31

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Ráckeve Város Önkormányzata

Címe: 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A tervezett beruházással a fejlesztési elemek alapján több cél valósítható meg:

Ráckeve Város ivóvízhálózat fejlesztése: a vízhálózaton a település több pontján jelenleg meglévő ágvezetékek összekötésével megszűnnének az ágvezetékekben lévő pangó-vizek, ami a szolgáltatott vízminőség javítását szolgálja. A települési elosztóhálózat jelentős része azbesztcement csőből épült, ezek kiváltása a vízminőség javulását eredményezi. 

A vízellátást biztosító kutak közül az alábbiak esetében indokolt a felújítás:

4. számú kút: kataszteri szám: K-60, építés éve: 1974

6. számú kút: kataszteri szám: K-62, építés éve: 1976

Szűrőzésük meghibásodott, erősen homokol, ezért a kutak csak csökkentett kapacitással üzemelnek. 

2. számú kút: kataszteri szám: K-56, építés éve: 1969

Felülvizsgálata, szükség szerinti felújítása szükséges, mivel az üzememeltetésből való kiesése a települési vízellátásban jelentős fennakadásokat (vízhiányt) eredményez.

A Ráckeve-Újtelep településrészen található 3 db kút vízében határérték feletti az arzén tartalom, valamint a vas és mangán tartalom csökkentése is szükséges.

A Ráckeve Csepel-szigeti településrészén található 5 db kút esetében a kitermelt víz vas, mangán és ammónia tartalma magas, ezek tisztítására vízkezelő mű megépítése szükséges.

A rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 20 %-át.