KEHOP-2.1.1-15-2015-00004

A projekt címe: Farmos község ivóvízminőség-javítása

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.1-15-2015-00004

A támogatás összege: 216 180 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 90,000000 %

A projekt kezdetének dátuma: 2016.02.22

A projekt befejezésének dátuma: 2017.12.31

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Farmos Község Önkormányzata

Címe: 2765 Farmos, Fő tér 1.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

Farmos község vízellátását jelenleg 2 db mélyfúrású kútból kitermelt, kevert nyersvízzel biztosítják, melyben a vas-, és az arzéntartalom értéke nagyobb az engedélyezettnél.

Az év nagy részében egy kút üzemel, szükség esetén, a nyári csúcsfogyasztás idején mindkét kút bekapcsolódik a víztermelésbe.  A 2. számú kút felújítása, és a 3. számú kút fúrása a közelmúltban történt meg. Az egymástól kb. 1 km-re lévő kutak beépített búvárszivattyúval közvetlenül a községi hálózatra, ill. a 200 m3-es víztoronyra termelnek.

A kutakból kitermelt víz összetétele nem felel meg a 201./2001. (X.25.) Kormányrendeletben előírt határértékeknek, mivel arzén-, és vastartalmuk a megengedett érték feletti. A település kifogástalan minőségű ivóvízzel való ellátása az Önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik, ezért a kútvizek kezelésének – vastalanításának és arzénmentesítésének – megoldása elengedhetetlen.

A vízminőség javítása mellett nem elhanyagolható feladat az ivóvíz hálózat mechanikus úton történő kitisztítása.