KEHOP-2.1.1-15-2015-00005

A projekt címe: Mindszent vízellátó rendszerének önálló fejlesztése

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.1-15-2015-00005

A támogatás összege: 394 113 487 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 89,9455414 %

A projekt kezdetének dátuma: 2016.02.22

A projekt befejezésének dátuma: 2017.12.31

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Mindszent Város Önkormányzat

Címe: 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A vízmű telep és a település környezetében létesített kutak rétegsorai, vízminőségi paraméterei alapján új kút létesítése tervezett. Az új kút, valamint a vízműtelep 500 m talpmélységű kútjainak termeltetésével az arzén komponens vonatkozásában határérték alatti víz termelhető. A határérték feletti ammónium eltávolítására biológiai ammónium-mentesítés tervezett. 

A tisztítás technológia fő lépései az alábbiak: - Gáztalanítás, metáneltávolítás, - Nyomás alatti elő oxidáció, biológiai szűréshez előkezelés, - Ammónia, vas és mangántalanítás.

A vezetékes ivóvíz hálózat kiépülése óta egységes mechanikai tisztítást nem végeztek, szükséges a teljes ellátó rendszer mechanikai tisztítása a mosató helyek biztosításával (altalaj tűzcsapok cseréje) valamint a vízkormányzást is segítő régi korrodált nem teljesen záró tolózárak cseréje. A város területen vannak ágvezetékek, ezek körvezetékké történő kiépítése szükséges, valamint a meglévő víztorony rekonstrukcióját, szigetelését is el kell végezni. Az elszámolandó ivóvíz-hálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 20%-át.