KEHOP-2.1.1-15-2015-00007

A projekt címe: Berettyóújfalu ivóvízhálózatának fejlesztése

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.1-15-2015-00007

A támogatás összege: 639 304 039 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 83,600000 %

A projekt kezdetének dátuma: 2016.02.22

A projekt befejezésének dátuma: 2017.12.31

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Címe: 4100 Berettyóújfalu Dózsa Gy. U. 17-19.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

Berettyóújfalu városban 2 db vízmű alakult ki. Az I. sz. vízmű az eredeti berettyóújfalui településrészen, a II. sz. vízmű pedig a berettyószentmártoni városrészen található. Az I. sz. vízműhöz 8 db mélyfúrású kút tartozik. Ezekből jelenleg csak 4 db működik, a többi vízminőségi okok, ill. rossz műszaki állapot miatt nem üzemel. Vízkezelési technológia jelenleg nincs, csak gáztalanítás és fertőtlenítés történik. A II. sz. vízműnél 1 db mélyfúrású kút található. Víztisztítási technológia itt sincs, gáztalanítás és hypó adagolás történik. A kútkapacitás a nyári csúcsokban a teljesítőképessége határán van. Vízminőségi jellemzők: az I. vízműnél a problémás vízkémiai komponensek a vas, mangán, ammónia tartalom, a magas vízhőmérséklet. A kitermelt víz adottságai és a vízkezelési technológia hiánya miatt a szolgáltatott víz bakteriológiai szempontból rendszeresen kifogásolt, nagyon magas a telepszám, esetenként nitrit probléma is jelentkezik. A II. sz. vízműnél hasonló jellegű a vízminőség azzal, hogy itt még magasabb a vízhőmérséklet, határérték feletti a bór, a KOI is. 

 

Legfontosabb fejlesztési feladat a víztisztítási technológia kiépítése. 

Ez az I.sz. vízműtelep fejlesztéseként tervezett, tekintve, hogy a II. sz. vízműtelep kútja leállításra kerül a rossz vízminőség miatt. A berettyószentmártoni városrész vízellátása a továbbiakban az I. sz. vízműről történik. Ennek érdekében fel kell bővíteni a jelenlegi összekötő vezetéket. Szükséges a víztermelő kapacitás bővítése is 2 db új kút létesítésével. Szükséges továbbá az elavult hálózati elemek rekonstrukciójának, fejlesztésének elvégzése is, azonban az elszámolandó ivóvíz-hálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 20%-át. A víztisztítási technológiának biztosítania kell a vas, mangán, ammónia szennyező komponensek határérték alá csökkentését.