KEHOP-2.1.1-15-2015-00010

A projekt címe: „Tarany ivóvízminőség-javító program”

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.1-15-2015-00010

A támogatás összege: 154 492 485 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 90,000000 %

A projekt kezdetének dátuma: 2016. 02. 22.

A projekt befejezésének dátuma: 2017. 12. 31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Tarany Község Önkormányzat

Címe: 7514 Tarany, Szent István utca 20.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

Az érvényes előírások alapján a szolgáltatott ivóvíz minősége vas, mangán, arzén és ammónium-ion tekintetében kifogásolt. A projekt célja Tarany Község megfelelő minőségű ivóvízzel való ellátása, a bekötő vezetékek cseréje PE anyagúra, a hálózat mechanikai tisztítási lehetőségeinek kiépítése. Két új kút fúrása szükséges az új vízműtelepen, a meglévő kutak felhagyása mellett, ugyanis az 1. sz. kút magas gáztartalmú termálvizet szolgáltat, a 2. sz. kút pedig kialakítása, vagy meghibásodása miatt alacsony vízhozamú, és homokol. Az új kutak közül az egyik üzemi, a másik pedig az üzembiztonság garantálása céljából tartalék lesz. A terv tárgya egy olyan 13 m3/h kapacitású arzén-, vas-, mangán- és ammóniummentesítő komplex vízkezelő berendezés létesítése, amelyről lejövő víz minősége a 201/2001. (X.25.) Korm. rend. követelményeinek megfelel. Tervezett új kezelőépület, térszíni tározó és nyomásfokozó létesítése. A keletkező hulladékvizekkel kapcsolatos feladat azok ülepítése, az ülepített víznek befogadóba vezetése. Erre a célra új, 30 m3 hasznos térfogatú, töltő-ürítő rendszerű medence kerül megépítésre.