KEHOP-2.1.1-15-2015-00011

A projekt címe: „Ivóvízminőség-javító beruházás Csokonyavisonta és Rinyaújlak településeken”

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.1-15-2015-00011

A támogatás összege: 232 876 728 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 90,000000 %

A projekt kezdetének dátuma: 2016. 02. 22.

A projekt befejezésének dátuma: 2017. 12. 31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Csokonyavisonta Község Önkormányzat

Címe: 7555 Csokonyavisonta, Széchenyi u. 3.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A 201/2001. (X.25.) számú kormányrendeletben foglalt, az ivóvíz minőségére és vizsgálatának rendjére vonatkozó előírások alapján a szolgáltatott ivóvíz minősége Csokonyavisonta és Rinyaújlak településeken vas, mangán, arzén és ammónium-ion tekintetében kifogásolt. 

A projekt célja az érintett települések megfelelő minőségű ivóvízzel való ellátása, a bekötő vezetékek cseréje, a hálózat mechanikai tisztítási lehetőségeinek kiépítése, illetve a vízműtelepen  olyan vízkezelési technológia megvalósítása, amely garantálja, hogy a kezelt víz az elosztó hálózatban is képes legyen megtartani minőségét, vízkémiai és mikrobiológiai szempontból egyaránt stabil legyen. Az elvégzendő hálózatrekonstrukciós munkák nem haladják meg a projekt elszámolható költségének 20 %-át.