KEHOP-2.1.1-15-2015-00012

A projekt címe: Tiszafüred Város ivóvízminőség-javító program

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.1-15-2015-00012

A támogatás összege: 568 999 910 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 84,549694 %

A projekt kezdetének dátuma: 2016.02.22

A projekt befejezésének dátuma: 2017.12.31

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Tiszafüred Város Önkormányzata

Címe: 5350 Tiszafüred, Fő utca 1.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt Tiszafüred város közigazgatási területén valósul meg.

Az elszámolható ivóvíz hálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható összköltség 20%-át.

A jelenleg hatályos jogszabály szerint Tiszafüreden a szolgáltatott ivóvíz arzén-, ammónium és mangán, Kócsújfalun bór, arzén és ammónium tartalma miatt kifogásolt.

A 201/2001. (X.25) Korm. rendelet az ivóvíz minőség követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről előírt határértékeknek a hálózaton szolgáltatott ivóvíz nem felel meg vas, mangán és ammónium paraméterekben. Az 5 sz. ivóvizes kút nyersvizének arzén tartalma is magasabb az előírtnál.

A meglévő kutaknál a beépített szivattyúkat cserélni szükséges a kivett vízhozamuk csökkentése miatt tekintettel arra, hogy akutak enyhén homokolnak. 2 db új kút fúrás indokolt, mely 700 l/min kell, hogy üzemszerűen kitermelésre kerüljön.

Tiszafüred település Örvényi út 124. 1949 hrsz: a 1,2,3,4 kutak találhatóak itt. Az 5, 6 sz. kút kikerül a rendszerből, mivel több km-es távolságban vannak a vízműteleptől.

2 db új kút létesítése Tiszafüred, Örvényi út 124. 1949 hrsz.-on.

Tiszafüred-Kócsújfalun (Sallai út 5146 hrsz.) a vízműtelepen található a 2 db kút.

Főbb beruházási igények:

 

Kutakkal kapcsolatos beruházási igények:

 • kútaknák gépészeti és építészeti felújítása (vízzáróság biztosítása, fémszerkezetek korrózióálló festése, stb.)
 • 2 db új kút fúrása a vízműtelep területén (jelenleg nincs tartalékkút)
 • új + tartalék búvárszivattyú minden kútba (frekvenciaváltó, lágyabb indítás, kutak ki- bekapcsolás csillapítása)
 • kutak – vízműtelep közötti betápláló vezeték cseréje
 • kútaknák villamos szekrényeinek cseréje
 • kutak villamos betáp-vezetékének cseréreje
 • 5. sz. kút (Tiszaörvény) – Tiszafüred, Vízműtelep között távvezeték építése

 

Vízmű technológia:

3.2. Technológia

 • telepen belüli technológiai vezetékek, szerelvények cseréje.
 • tolózáraknák építészeti, gépészeti felújítása (vízzáróság, szerelvénycserék)
 • törésponti klórozás ammóniamentesítésre
 • süllyesztett szivattyú gépház (jelenleg a tározó térfogat felét tudjuk a hálózatba juttatni, le levegősödés)
 • erősáramú villamos hálózat cseréje
 • hálózati szivattyúk cseréje + tartalék szivattyú biztosítása