KEHOP-2.1.1-15-2015-00013

A projekt címe: Nagybánhegyes település ivóvízminőség-javítása

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.1-15-2015-00013

A támogatás összege: 75 453 309 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 90,000000 %

A projekt kezdetének dátuma: 2016.02.22

A projekt befejezésének dátuma: 2017.12.31

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Nagybánhegyes Község Önkormányzata

Címe: 5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 64.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A Projekt fő célja, hogy a településen lehetővé váljon az egészséges ivóvíz szolgáltatása, melynek minősége megfelel a 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben meghatározott kémiai komponensek határértékeinek. Javuljon a települési ivóvíz szolgáltatás minősége és üzembiztonsága, csökkenjen a másodlagos szennyeződések lehetősége. A kutak vízminősége alapján a víz arzéntartalmának csökkentése szükséges, ezért a meglévő II. vízműtelepen a települést ellátó, önálló arzénmentesítő technológia kerül kiépítésre. Szükséges továbbá az elavult vízhálózati elemek rekonstrukciójának, fejlesztésének elvégzése is, azonban az elszámolandó ivóvíz-hálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 20%-át. A projekt Nagybánhegyes község közigazgatási területén belül valósul meg.