KEHOP-2.1.1-15-2015-00014

A projekt címe: „Lakócsa és környéke ivóvízminőség-javító program”

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.1-15-2016-00014

A támogatás összege: 351 350 164 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 78,567552 %

A projekt kezdetének dátuma: 2016. 02. 22.

A projekt befejezésének dátuma: 2017. 12. 31.

 

A Kedvezményezettek neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Lakócsa Község Önkormányzat

Címe: 7918 Lakócsa, Petőfi utca 11.

 

Tótújfalu Község Önkormányzata

Címe: 7918 Tótújfalu, Szabadság utca 114.

 

Potony Község Önkormányzata

Címe: 7977 Potony, Petőfi utca 9.

 

Szentborbás Község Önkormányzata

Címe: 7918 Szentborbás, Fő utca 28.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt keretében felújításra és bővítésre kerül a lakócsai vízműtelep, mely Lakócsa, Tótújfalu, Potony és Szentborbás települések vízellátását szolgálja majd. A jelenleg működő rendszert úgy bővíti, hogy a meglevő rendszerhez kapcsolja Szentborbás települést - felhagyva annak víznyerő és víztisztító művét - melynek kimenő vize több paraméterében nem felel meg a 201/2001 Korm. rendeletben meghatározott vízminőségi határértéknek (vas, mangán, ammónium határérték túllépés, illetve magasabb gáztartalom). A lakócsai vízbázison új kút fúrása is szükséges a vízellátás biztonsága érdekében (jelenleg a vízellátás egy kútból történik). Az új kút létesítése, és a kezelőmű megépítése mellett szükséges továbbá a teljes csőhálózat mechanikai tisztítása és részleges rekonstrukciója is.