KEHOP-2.1.1-15-2016-00015

A projekt címe: Ivóvízminőség-javítás és hálózat rekonstrukció Gönc településen fejlesztése

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.1-15-2016-00015

A támogatás összege: 439 438 230 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 90,000000 %

A projekt kezdetének dátuma: 2016.02.22

A projekt befejezésének dátuma: 2017.12.31

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Gönc Város Önkormányzata

Címe: 4100 Gönc, Kossuth L. u. 71.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A forrásból kitermelt vízben a vas-, és mangántartalom, valamint az arzéntartalom nagyobb a vonatkozó 201./2001(X.25.) Kormányrendeletben előírt értékeknél. A víz arzéntartalma egészségre ártalmas, a vas-, és mangántartalom az ivóvíz hálózatban csapadék formájában válik ki, és ú.n. “másodlagos szennyeződését” okozhatja a szolgáltatott víznek. Azon kívül, hogy a kiváló vas-, mangán csapadék zavarossá teszi a vizet, így a fogyasztóknál való felhasználása gondokat okoz, időszakonként még a fertőtlenítő klórozás ellenére is bakteriális elszennyeződést idézhet elő. 

A település kifogástalan minőségű ivóvízzel való ellátása az Önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik, ezért a forrásvíz kezelésének – vas-, mangántalanításának és arzénmentesítésének – megoldása elengedhetetlen. A megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvíz szolgáltatása érdekében feltétlenül szükséges a meglévő, igen rossz műszaki állapotban lévő azbesztcement vezetékek egy részének cseréje, és a hálózat körvezetékesítése, valamint egyes helyeken – a nyomásviszonyok megváltozás miatt – a vezetékek bővítése is indokolt.