KEHOP-2.1.1-15-2016-00016

A projekt címe: Csáfordjánosfa Térségi Vízellátó Rendszer Ivóvízminőség-javítási Program

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.1-15-2016-00016

A támogatás összege: 42 775 153 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 90,000000 %

A projekt kezdetének dátuma: 2016.02.22

A projekt befejezésének dátuma: 2017.12.31

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Csáfordjánosfa Községi Önkormányzat

Címe: 9375 Csáfordjánosfa, Hunyadi u. 1.

 

Csér Községi Önkormányzat

Címe: 9375 Csér, Fő u. 44.

 

Répceszemere Községi Önkormányzat

Címe: 9375 Répceszemere, Fő u. 60

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

Csáfordjánosfa térségi vízellátó rendszer Csáfordjánosfa, Csér és Répceszemere települések ivóvízellátását biztosítja. A községek ivóvízellátását biztosító kutakból kitermelt víz vas, mangán és arzén tartalma túllépi a 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben meghatározott határértékeket. A települések az Iván községi vízmű rendszerhez csatlakozva tervezik megoldani a vízminőségi problémát, mely során a három település vízellátása az iváni vízbázisról történne. A vízbázis kapacitása a három település vízigényét is tudja biztosítani. Szükséges továbbá az elavult vízhálózati elemek rekonstrukciójának, fejlesztésének elvégzése is, azonban az elszámolandó ivóvíz-hálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 20%-át.