KEHOP-2.2.1-15-2015-00001

A projekt címe: Korszerű szennyvíztisztító telep Ceglédbercelen

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00001

A támogatás összege: 443 207 652 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 94,595600

A projekt kezdetének dátuma: 2015.11.23.

A projekt befejezésének dátuma: 2017.12.31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Ceglédbercel Község Önkormányzata

Címe: 2737 Ceglédbercel, Pesti út 61. 

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Ceglédbercel település közigazgatási területe.

Ceglédbercel a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 5. sz. táblázatában szerepel, "TF" fejlesztési feladattal érintett. 

A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi.

Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.

Az előzetes hatósági egyeztetések során nyilvánvalóvá vált, hogy a meglévő kétszintes ülepítős technológia már nem alkalmas arra, hogy a település szennyvizét akár nyárfás szikkasztásos, akár élővízi befogadói határértékre tisztítsa.

Fentieket figyelembe véve döntött úgy az Önkormányzat, hogy egy teljes új, a mai kor követelményeinek megfelelő eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep elvi vízjogi engedélyes tervdokumentációjának elkészítésére és engedélyeztetésére köt szerződést a tervezővel.

A Megvalósíthatósági Tanulmány 4. fejezetben részletezett előzmények után 2012. év október 18-án, Szolnokon, a KÖTI-VIZIG hivatali helységében megtartott egyeztetésen elfogadásra került az engedélyező Hatóság részéről.

Az Önkormányzat az új szennyvíztisztító telep helyét a meglevő nyárfás szennyvíz elhelyező telep területén belül jelölte ki. Ez az elhelyezés azért is tűnik jó választásnak, mert mindkét terület az Önkormányzat tulajdonában van, azok lakóépülettől 500 m-nél nagyobb távolságra találhatók (így a védőtávolság szempontjából megfelelő az elhelyezés), illetve a tervezett tisztítótelepet a 0132 hrsz.-ú úton meg lehet közelíteni.