KEHOP-2.2.1-15-2015-00002

A projekt címe: Izsák és Térsége szennyvízberuházása

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00002

A támogatás összege: 530 722 786 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 94,50845

A projekt kezdetének dátuma: 2015.09.23.

A projekt befejezésének dátuma: 2017.12.31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Izsák Város Önkormányzata

Címe: 6070 Izsák, Szabadság tér 1.

 

Ágasegyháza Község Önkormányzata

Címe: 6078 Ágasegyháza, Szent István tér 1.

 

Orgovány Nagyközség Önkormányzata

Címe: 6077 Orgovány, Molnár Gergely utca 2.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Izsák település közigazgatási területe.

Az Izsák központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 3. sz. táblázatában szerepel, "TF" fejlesztési feladattal, illetve Izsák település esetében "CS" fejlesztési feladattal érintett. 

A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi.

Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.