KEHOP-2.2.1-15-2015-00003

A projekt címe:  Borsodnádasd Város szennyvízelvezetése és kezelése

A projekt azonosító száma:  KEHOP-2.2.1-15-2015-00003

A támogatás összege: 1 776 541 798 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 94,774819 %

A projekt kezdetének dátuma: 2015. december 1.

A projekt befejezésének dátuma: 2017. december 31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

  

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Székhely: 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Borsodnádasd település közigazgatási területe. Borsodnádasd a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet 5. számú táblázatában szerepel, és a rendelet szerint „TF” és „CS” fejlesztési feladattal érintett.

A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi.

A település jelenlegi szennyvíz-csatorna hálózata döntően azbesztcement csövekből áll, a teljes körű csatornázottság nem megoldott. A jelenlegi tisztítómű szintén nem felel meg az igényeknek. A problémák megoldása céljából szükséges a beruházás megvalósítása, a megfelelő szennyvízhálózat és tisztítóelem megépítésével. A régi telep felhagyásra kerül.

A projekt kedvezményezettje az NFP Nonprofit Kft és Borsodnádasd konzorciuma.