KEHOP-2.2.1-15-2015-00004

A projekt címe: Kállósemjén szennyvíztisztító telep bővítés és korszerűsítés

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00004

A támogatás összege: 303 353 794,- Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 86,772338%

A projekt kezdetének dátuma: 2015.december 10.

A projekt befejezésének dátuma: 2017. december 31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata

Címe: 4324 Kállósemjén, Kossuth út 112.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A szennyvíztisztító telepet napi 150 m3 szennyvíz befogadására tervezték, de ezzel szemben ma már átlagosan 240m3 érkezik be. Az érkező szennyvíz BOI5 értéke 464 mg/l, KOIK értéke 884 mg/l, NH4-N- értéke 86 mg/l, az összes lebegőanyag 300 mg/l. 

Az adatokból látható, számítható, hogy a szennyvíztisztító telep jelentősen túlterhelt. Emiatt a szennyvíztisztító telep nem tudja teljesíteni a régi 33/1993.(XII.23.)KTM rendelet IV- es vízminőségi kategóriájának, sem a vállalt II- es vízminőségi kategóriájának határértékeit, még kevésbé a jelenleg érvényben lévő szigorúbb 29/2004.(XII.25.)KvVm rendelet időszakos vízfolyás befogadóra vonatkozó 3. területi kategóriára vonatkozó határértékeket. Az összes foszfor / P / kivételével a megadott paraméterek egyike sem felel meg a jelenlegi rendelet követelményeinek. Legjobban az ammónia / NH4-N /, és emiatt az összes N minősége tér el a követelményektől. A tisztított szennyvíz ammónia átlag értéke 37 mg/l az előírt 5 mg/l határérték helyett. 

Kállósemjénben a bekötött ingatlanok száma tovább emelkedik, és ezzel párhuzamosan a szennyvíztisztító telep túlterhelése is tovább növekszik, ezért halaszthatatlan a bővítés megvalósítása. 

Tervezett állapot: A szennyvíztisztító telep akkor érheti el tervezett kapacitásának csúcsát, ha Kállósemjén, és a közigazgatási területén élők valamennyi szennyvize beérkezik a telepre. Ez a jelenlegi, majdnem teljes rákötöttség, illetve szippantatott szennyvíz esetén eléri, illetve akár meghaladhatja a 240 m3/nap / 0,69 = 347,8 ~ 350 m3/nap szennyvizet. 

A szennyezettség BOI5 értéke 54 g/nap- nak tervezhető lakosegyenértékenként. Ez kevesebb, mint az EU- ban előírt 60 g/fő/nap érték, de valamivel több mint a jelenlegi tényleges 46 g/fő/nap érték. Ennyi terhelésnövekedést feltétlenül figyelembe kell venni. Az érkező szennyvíz szennyezettsége a lakosegyenérték és a szennyezettség alapján 520 g/m3-re adódik. Ez egy átlagos hazai érték az erősen lecsökkent vízfogyasztás miatt. A megszigorított tisztítási követelmények és a magas szennyezettség miatt a meglévő egység 105 m3/nap szennyvíz tisztítására felel meg, ez a 350 m3/nap szennyvíz 30 %-a.

A korszerűsítés érinti a szennyvíztisztító telep teljes működését, a tisztítási folyamatok korszerűbbek lesznek mind a mechanikai, mind pedig a biológiai műveletek, illetve a szennyvíziszap kezelése és elhelyezése terén. A meglévő cca. 100 m3/d tisztító kapacitású Bio-Clear rendszerű - épületben elhelyezett, zárt kialakítású - szennyvíztisztító műtárgysor mellé bővítésként egy újabb cca. 250 m3/d tisztító kapacitású Bio-Clear rendszerű műtárgysor kerül telepítésre. 

A bővítés után a szennyvíztisztító telep 350 m3/d szennyvíz fogadására lesz alkalmas a jelenlegi szennyezettség mellett. A szennyvíztisztító telep bővítése után a meglévő műtárgysor – egy minimális átalakítással, a felújítási és korszerűsítési munkák elvégzése után – a tervezett tisztítási technológiába beillesztve, továbbra is cca. 100 m3/d kapacitással fog üzemelni. Jelen projekt segítségével a kibővült szennyvíztelep megfelelhet a kívánalmak és szükségletek szerinti kapacitásnak.