KEHOP-2.2.1-15-2015-00005

A projekt címe:  Bonyhád és térségének - Cikó, Kakasd, Kismányok és Nagymányok - szennyvíztisztítása, új szennyvíztisztító telep megvalósítása

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00005

A támogatás összege: 1 695 658 587 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 94,25 %

A projekt kezdetének dátuma: 2015. december 1.

A projekt befejezésének dátuma: 2017. december 31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Bonyhád Város Önkormányzata

Székhely: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

Magyarország egyik kiemelt vízminőségi feladata a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Program megvalósítása. A fejlesztések a mai napig is folyamatosan folynak, de még számos további megoldandó feladat maradt. Jelen projekt a Bonyhád központú szennyvízelvezetési agglomeráció (Dél-Dunántúli Régió, Tolna megye) szennyvíztisztításának korszerűsítésére és megoldására jött létre, hiszen a fejlesztés szükségessége és gazdaságossága indokolható.

A tervezett szennyvíztisztítási projekt megvalósításának elsődleges célja, hogy a települések szennyvizeinek ártalommentes elhelyezését hosszútávon megoldja, ezáltal a talajvíz szennyezésének, a sérülékeny ivóvízbázisok veszélyeztetésének megszüntetését, valamint a környező felszíni és felszín alatti vízminőség védelmét szolgálja.