KEHOP-2.2.1-15-2015-00006

A projekt címe: Szentgotthárd-Máriaújfalu szennyvíz elvezetésének kiépítése

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00006

A támogatás összege: 299 778 838 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 84,4 %

A projekt kezdetének dátuma: 2016. január 04.

A projekt befejezésének dátuma: 2017. december 31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata

Székhely: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Szentgotthárd település közigazgatási területe.

A Szentgotthárd központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet 2. sz. táblázatában szerepel, a település csatornahálózat bővítése (CS) fejlesztési feladattal érintett. 

A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi.

Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.

A projektben Szentgotthárd Máriaújfalu városrésze kerül csatornázásra.