KEHOP-2.2.1-15-2015-00007

A projekt címe: Csongrád szennyvíztisztító és csatornahálózat bővítése

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00007

A támogatás összege: 844 183 572,- Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 93,448087%

A projekt kezdetének dátuma: 2015.december 21.

A projekt befejezésének dátuma: 2017. december 31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Csongrád Városi Önkormányzat

Címe: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Csongrád település közigazgatási területe. A projekt kedvezményezettje az NFP nonprofit Kft. és a Csongrád Város Önkormányzata által alakított konzorcium. A Csongrád központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 2. sz. táblázatában szerepel, a település csatornahálózat bővítése (CS) és meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi. Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át. A gyakorlati tapasztalat szerint is Csongrád város szennyvíztisztító telepe az év jelentős időszakában hidraulikus túlterheléssel küszködik. A szennyvíztisztító telep túlterhelésénél a hidraulikus túlterhelésnél is nagyobb problémát okoz a szennyezőanyag túlterhelése. A projekt célja a vízjogi üzemeltetési engedélyben előírt valós terhelésnek megfelelő kapacitás kiépítése. A fejlesztés elmaradása esetén az üzemeltetési veszélyekben felsorolt hatások következnek. Rákötési tilalmat kell elrendelni, azt azonban a lakossági bekötések tekintetében nem lehet megtenni