KEHOP-2.2.1-15-2015-00008

A projekt címe: Mezőhegyes Város szennyvíztisztításának korszerűsítése

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00008

A támogatás összege: 631 792 999 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 93,867788%

A projekt kezdetének dátuma: 2015.11.23.

A projekt befejezésének dátuma: 2017.12.31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Mezőhegyes Város Önkormányzata

Címe: 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Mezőhegyes település közigazgatási területe. A Mezőhegyes központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 5. sz. táblázatában szerepel és meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi. Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át. A III. tisztítási fokozattal nem rendelkező, így a növényi tápanyagok (nitrogén, foszfor) eltávolítására kevésbé képes szennyvíztisztító telep korszerűsítése javasolt jelen projektben. A fejlesztés során - az eddig elkészült tervek alapján - a meglévő TFH fogadó műtárgy felújítása, míg a meglévő szippantó kocsi beálló hely és leürítő építése szükséges. A szennyvíztisztító telep keleti részén lévő I. levegőztető medence elbontásra kerül, melynek helyén komplex szennyvíztisztító műtárgy létesül. A meglévő kezelőépület szintén elbontásra kerül, helyette új épület létesítésére kerül sor. A kézi rács és az átemelő akna, valamint a földalatti nyomóvezetékek elbontásra kerülnek. A beépítendő gépi rács mellé kézi rács is kerül, hogy a gépi esetleges meghibásodása idejére a kijavításig a kézi rács ellássa a mechanikai tisztítási folyamatot. A recirkulációs gépház megmarad, gépcsere, belső vakolat felújítása, nyílászáró csere, külső színezés és szigetelés történik. Az I. és II. levegőztető medence működése megszűnik. Az utóülepítők megmaradnak, de felújításra szorulnak. A fertőtlenítő medence megmarad, a vízzáró vakolat felújításra kerül, illetve klórozó fülkével egészül ki. A szikkasztó ágy tartalékként megmarad. A figyelő kút funkciójában megmarad. A vízellátást biztosító ivóvízvezeték átépítésre kerül. A nyers szennyvíz vezeték átépítésre kerül a mérőakna és a kerítésen kívüli rész között.  A szennyvíztisztító telep működésének javítása céljából a szennyvízgyűjtő hálózaton rekonstrukciót kell végrehajtani.