KEHOP-2.2.1-15-2015-00009

A projekt címe: Bácsbokod szennyvízhálózatának bővítése és szennyvíztisztító telepének intenzifikálása

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00009

A támogatás összege: 1 300 420 466 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 95

A projekt kezdetének dátuma: 2015.11.23.

A projekt befejezésének dátuma: 2017.12.31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Bácsbokod  Nagyközség Önkormányzata

Címe: 6453 Bácsbokod Gróf Széchenyi I.  u. 80.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Bácsbokod település közigazgatási területe.

A Bácsbokod központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 5. sz. táblázatában szerepel, a csatornahálózat bővítése (CS) és meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) feladattal érintett. 

A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi.

Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.

 

A településen a csatornázás gravitációs rendszer formájában valósul meg, NA 200 KG-PVC gerinccsatornával, illetve védőcsőben épülő csatornaszakaszok esetében tokmentes  Dk 225 KPE, a bekötő csatornák NA 150-es KG-PVC csőből. Az egyes gravitációs öblözetek mélypontjain  2 db közületi szennyvízátemelő építése tervezett. A tervezett gerinccsatorna csőanyaga KG-PVC, a tervezett szennyvíznyomó vezetékek átmérője  és anyaga Dk 63, Dk 75 és Dk 110 KPE csőből épül.