KEHOP-2.2.1-15-2015-00010

A projekt címe: Szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna hálózat bővítése Kenderesen

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00010

A támogatás összege: 1 138 414 063,- Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 94,675647%

A projekt kezdetének dátuma: 2015.december 10.

A projekt befejezésének dátuma: 2017. december 31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Kenderes Városi Önkormányzat

Címe: 5331 Kenderes, Szent István út 56.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt kedvezményezettje a Kenderes Városi Önkormányzat és az NFP Nonprofit Kft. között létrejött Konzorcium. A jelenleg működő szennyvíztisztító telep 246 m3/d kapacitású, szennyvíztisztítási technológiája: eleveniszapos biológiai tisztítás biológiai nitrogén és foszfor eltávolítással, a keletkező rácsszemét és fölös iszap víztelenítésével.

A tervezett technológia a már üzemelő rendszer bővítésével történik, egy új biológiai tisztító blokk építésével. A tervezett bővítés 250m3/d kapacitású.