KEHOP-2.2.1-15-2015-00011

A projekt címe:  Almásfüzitő, Dunaalmás, Neszmély települések szennyvízelvezetésének és közös szennyvíztisztításának fejlesztése 

A projekt azonosító száma:  KEHOP-2.2.1-15-2015-00011

A támogatás összege: 1 540 878 412 Ft

A támogatás mértéke (%-ban):  94,42114 %

A projekt kezdetének dátuma: 2016. december 01.

A projekt befejezésének dátuma: 2017. december 31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 2800 Tatabánya, Sárberek 100.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Almásfüzitő, Dunaalmás és Neszmély.

Az Almásfüzitő központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002.(II.27.) Korm.rendelet 5.sz.táblázatában szerepel, csatornahálózat bővítése (CS) és meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) feladattal érintett. A mindhárom település csatornahálózat fejlesztéssel érintett, elválasztott, gravitációs rendszerű szennyvíz csatornahálózat valósul meg. Dunaalmás és Neszmély településen átemelők átépítése és új nyomóvezeték építése is szükséges de az üzemelő, meglévő gravitációs vezeték nem kerül bővítésre. A projekt által érintett 3 település szennyvizét befogadó, közös, új biológiai szennyvíztisztító telepe Dunaalmás Község külterületén kerül megépítésre. A szennyvíztisztító telep tervezett biológiai tisztító kapacitása: 5.408 LE, névleges hidraulikai kapacitása: 610 m3/d. Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.

A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi.

A projekt kedvezményezettje az NFP Nonprofit Kft és az Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság.