KEHOP-2.2.1-15-2015-00012

A projekt címe: Cserkeszőlő szennyvíztisztító telepének fejlesztése

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00012

A támogatás összege: 517 280 993,- Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 94,549624%

A projekt kezdetének dátuma: 2015.december 10.

A projekt befejezésének dátuma: 2017. december 31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Címe: 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Cserkeszőlő település közigazgatási területe. A projekt kedvezményezettje az NFP Nonprofit Kft. ás Cserkeszőlő Községi Önkormányzata által létrehozott konzorcium. 

A cserkeszőlői meglévő szennyvíztisztító telep több mint 35 évvel ezelőtt valósult meg. A meglévő tisztító műtárgy egyesített műtárgy, ami a beépítés idejében korszerű technológiának számított. 

A telep építése idején a tisztított szennyvíz minőségére a 3/1984. OVH rendelet előírásai vonatkoztak, amely szerint az elfolyó a KOI 75 mg/l, ammónium 10 mg/l, lebegőanyag 200 mg/l értékekkel lett meghatározva. A 3/1984-es OVH rendelet BOI5, ΣN, ΣP tekintetében az általános kategóriába előírásokat nem tett (kivéve állóvíz befogadó esetére). 

A tervezés, ill. kivitelezés idején a fajlagos átlagos vízfogyasztás jellemzően 100-150 l/d/fő nagyságrendű volt és ehhez „viszonylag” híg szennyező paraméterek tartoztak, úgymint KOI 300-500 mg/l, BOI5 200-300 mg/l, NH4-N 30-40 mg/l. 

A biológiai műtárgy térfogata, levegőbevitele, ülepítése alkalmas volt 300-400 m3/d „híg” szennyvíz fogadására és tisztítására. 

A 2000-es évektől kezdődően jelentősen erősödtek a nyers szennyvíz szennyezettségi paraméterei, amelynek jellemző értékei KOI, BOI5 és Ammónium tekintetében kétszeres- 

háromszoros növekedést mutattak az 1980-as években általános szennyezettségi paraméterekhez viszonyítva. 

A fajlagos vízfogyasztások ugyan csökkentek jellemzően 80-100 l/fő/d értékre, ugyanakkor Cserkeszőlő esetében is növekedett a közcsatorna hálózat hossza, azaz a közcsatornára rákötött lakosok száma is emelkedett. 

A felszíni levegőztetési rendszer és az iszapszikkasztó ágyas iszapelhelyezés a rendkívül dinamikusan fejlődő település részére nem megfelelő. A műtárgyak és a kiszolgáló létesítmények állaga rendkívül rossz. 

A szennyvíztisztító telep névleges –üzemeltetési engedélyben leírt- kapacitása 500m3/nap, „alkalmassága” 200m3/nap. Ezen terhelési érték mellett a befogadóra előírt követelményeket a meglévő rendszer nem tudja biztosítani. 

A szennyvíztisztító telep terhelése az eredeti tervezési értékekhez viszonyítva hidraulikailag ~150 %-ra növekedett, szennyezettség vonatkozásában pedig jellemzően 200-300 %-ra, amely a csúcsidőszakban 4000 LE terhelést is jelent. 

A szennyvíztisztító telep működési problémáin túl, a belterületen a községi csatornahálózati átemelőkön pedig rekonstrukciós beavatkozás szükséges. 

Tervezett állapot: 

A tervezett tisztítás-technológia alapelve: a névleges szennyvíztelepi 500 m3/nap kapacitás bővítése 650 m3/nap kapacitásra, a meglévő műtárgy felújítása helyett egy párhuzamos üzemű, egyesített tömbös műtárgy megépítése a meglévő szabad szennyvíztelepi területen, eleveniszapos tisztítás technológia nitrifikációval, denitrifikációval szervesanyag eltávolítással szimultán vegyszeres foszfor kicsapással, szükséges recirkulációkkal, keveréssel. 

Csatornán érkező szennyvíz mennyiség (max.): Qd,cs = 640 m3/d 

Szippantott szennyvíz mennyiség: Qd,sz= 10 m3/d 

Az eredetileg is csatornázott területre vonatkozóan: A meglévő rendszert és az átemelőket 1977-től kezdték építeni, a rekonstrukció elvégzése tehát indokolt. A rekonstrukciós munkák 2 db közbenső átemelőre vonatkoznak. 

Újonnan csatornázott területre vonatkozóan: közel 800 m új gerincvezeték lakossági bekötésekhez leágazásokkal.