KEHOP-2.2.1-15-2015-00013

A projekt címe: Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése 

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00013

A támogatás összege: 751 383 886 Ft

A támogatás mértéke (%-ban):  86,937291 %

A projekt kezdetének dátuma: 2016. február 01.

A projekt befejezésének dátuma: 2017. december 31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Komló Város Önkormányzata

Székhely: 7300 Komló, Városház tér 3.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.   

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A Komló központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 2. sz. táblázatában szerepel, és Komló Város esetében a csatornahálózat bővítése (CS) és a meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) feladattal érintett. 

A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi.

Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.

A szennyvíztisztító telep alábbi létesítményeinek szerkezeti, gépészeti és villamos felújítása, korszerűsítése tervezett.

Főbb mennyiségek:

1. Szivattyúház felújítása, átemelő szivattyúk cseréje

2. Új kőfogó akna építése

3. Rács és homokfogó műtárgy átalakítása, gépészeti berendezések cseréje

4. Homokfogó műtárgy felújítása, gépészeti berendezések cseréje

5. Előülepítő medencék felújítása, gépészeti berendezések cseréje

6. Eleveniszapos medence: meglévő műtárgyak felújítása gépészeti berendezések cseréje

7. Utóülepítő műtárgyak felújítása gépészeti berendezések cseréje

8. Fertőtlenítő medence felújítása gépészeti berendezések cseréje

9. Telepi átemelő gépészeti berendezések cseréje

10. Előkezelő műtárgy felújítása gépészeti berendezések cseréje

11. Tároló épület építése 

12. Iszapsűrítő műtárgy átalakítása, gépészeti berendezések cseréje

13. Iszaptároló műtárgy átalakítása, gépészeti berendezések cseréje

14. Iszapkezelő gépház gépészeti berendezések cseréje

15. Tisztított szennyvíz

16. Iszapátemelő szivattyúk kiváltása csavarszivattyúkra

17. Iszapkeringtető és beoltó szivattyúk beépítése

18. További létesítmények: udvartéri vezetékek, energiaellátás, villamos berendezés, mérés-, irányítástechnika, épületgépészeti munkák.