KEHOP-2.2.1-15-2015-00014

A projekt címe: Böhönye Község szennyvízhálózat bővítése és szennyvíztisztító telep korszerűsítése, fejlesztése

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00014

A támogatás összege: 331 655 618 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 94,415419%

A projekt kezdetének dátuma: 2015.12.07. 

A projekt befejezésének dátuma: 2017.12.31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Böhönye Község Önkormányzata

Címe: 8719 Böhönye, Fő utca 26

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Böhönye település közigazgatási területe. A Böhönye központú

szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 5. sz. táblázatában szerepel, csatornahálózat bővítés

(CS) és meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti

szennyvíz-agglomerációs besorolást követi. Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át. A projekt célja a csatornázottság bővítése, rácsatlakozási arány javítása, illetve a tisztítótelepi kapacitás bővítés, valamint hatósági előírások alapján technológia fejlesztés.

 

Tervezett állapot:

A projekt célja a csatornázottság bővítése, rácsatlakozási arány javítása, illetve a tisztítótelepi kapacitás bővítés, valamint hatósági előírások alapján technológia fejlesztés.