KEHOP-2.2.1-15-2015-00015

A projekt címe:  Tiszadada Község szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása 

A projekt azonosító száma:  KEHOP-2.2.1-15-2015-00015

A támogatás összege: 832 398 963 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 87,648603 %

A projekt kezdetének dátuma: 2015. december 10.

A projekt befejezésének dátuma: 2017. december 31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Tiszadada Község Önkormányzata

Székhely: 4455 Tiszadada, Kossuth tér 1.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.   

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt kedvezményezettje a Tiszadada község és az NFP Nonprofit Kft által létrehozott konzorcium.

A település meglévő szennyvízcsatorna-hálózata elválasztott rendszerű, a csapadékvíz elvileg nem kerülhetne be a szennyvízcsatornába. A csatornahálózat részbeni kiépítettsége, a burkolatlan utakon lévő szennyvízaknák, az ellenőrizetlen rákötések azt eredményezik, hogy erősen csapadékos, ill. belvizes időszakban a szennyvíztisztító telep hidraulikai terhelése többszörösére nő.

A meglévő hálózaton az élő bekötések száma 111 db. Ebből lakossági 86 db, intézményi 18 db, egyéb gazdálkodói 7 db. A meglévő hálózatra még ráköthető háztartások száma 35 db. A 905 közüzemi vízzel lakott lakáshoz viszonyítva az ellátottság (121 lakás) 13,4%-os, a közüzemi szennyvízelvezetést a lakosság 9,5 %-a használja. Tiszadada településen az ivóvízzel ellátott, de közműves szennyvízelvezetéssel nem rendelkező háztartásokban keletkező szennyvizek csak igen kis részben kerülnek elszállításra.

A jelenlegi csatorna-hálózat és a szennyvíztisztító 1988-ban épült, 1994-ben történt az átalakítást követően a telep üzembe helyezése. A telep jelenleg korszerűtlen, nem fejleszthető. 

A projekt a meglévő hálózat korszerűsítését, bővítését valósítja meg, így gyakorlatilag teljesen csatornázott lesz.

A Tiszadadával közös szennyvízelvezetési agglomerációban lévő Tiszadob szennyvíztisztító telepe az Alsó-Szabolcs szennyvízelvezetési- és tisztítási KEOP-2009-1.2.0 projekt keretében Tiszadada külterület 0197/27 hrsz.-ú területen valósult meg.