KEHOP-2.2.1-15-2015-00016

A projekt címe: Budakalász szennyvízhálózatának fejlesztése

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00016

A támogatás összege: 388.557.340 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 93%

A projekt kezdetének dátuma: 2015.12.08.

A projekt befejezésének dátuma: 2017.12.31

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Budakalász Város Önkormányzata

Címe: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Budakalász település közigazgatási területe. Az érintett szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet 2. sz. táblázatában szerepel, Budakalász csatornahálózat bővítése (CS) fejlesztési feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi. Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át. Meglévő állapot: Budakalász csatornázottsága jelenleg nem éri el a 100%-ot, a csatornahálózatra való lakossági rákötés arány ugyancsak nem éri el a 100%-ot. A gerinc gyűjtőhálózat alapvetően gravitációs jellegű, de található benne nyomott szakasz is. 

Tervezett állapot: Az ellátatlan területek csatornázása.