KEHOP-2.2.1-15-2015-00017

A projekt címe:  Celldömölk: Szennyvízelvezetés és tisztítás megoldása az Izsákfai városrészen 

A projekt azonosító száma:  KEHOP-2.2.1-15-2015-00017

A támogatás összege: 256 097 271 Ft

A támogatás mértéke (%-ban):  86,441065 %

A projekt kezdetének dátuma: 2016. február 01.

A projekt befejezésének dátuma: 2017. december 31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Celldömölk Város Önkormányzata

Székhely: 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A Celldömölk központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002.(II.27.) Korm.rendelet 3.sz.táblázatában szerepel, csatornahálózat bővítése és meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése feladattal érintett. 

A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi.

Az érintett városrészen új gerinc- és bekötővezetékek kerülnek kiépítésre. A hálózaton gravitációsan összegyűjtött  szennyvizet a szennyvízátemelők továbbítják a nyomóvezetékbe amelyen keresztül kerül a Celldömölk-Alsóág városrész Hegyi utcai átamelőbe. Innen a városi hálózatba kerül, és így jut el a 2000m3/nap kapacitású szennyvíztisztítóba. A tisztítótelep fejlesztése szintén része a projektnek.

A projekt kedvezményezettje az NFP Nonprofit Kft és Celldömölk város Önkormányzata.