KEHOP-2.2.1-15-2015-00018

A projekt címe: Egyek település szennyvízelvezetési - és tisztítási projektje

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00018

A támogatás összege: 1.429.920.095 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 93,041893%

A projekt kezdetének dátuma: 2015.12.01.

A projekt befejezésének dátuma: 2017.12.31

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Egyek Nagyközség Önkormányzata

Címe: 4069 Egyek, Fő út 3.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Egyek település közigazgatási területe. Az Egyek központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet 5. sz. táblázatában szerepel, a település csatornahálózat bővítése (CS) és meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi. Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át. Egyek belterülete jelenleg nem rendelkezik 100%-os csatornázottsággal. A jelenlegi telep a meglévő csatornahálózatot szolgája ki. Az illetékes környezetvédelmi hatóság a meglévő teleppel kapcsolatban több alkalommal figyelmeztetett a környezetszennyezésre, illetve kérte annak megszüntetését. Megfelelő megoldást a tisztító telep fejlesztése jelenthet, valamint az ellátottságot is növelni szükséges.